Epoki kolejowe w Polsce

Tabela Epok Kolejowych

Porównanie poszczególnych Epok w Polsce, Niemczech i Czechach

Epoki Lata w Polsce Polska Lata w Niemczech Niemcy Lata w Czechach Czechy
– Epoka I –
1842 – 1918 1835 – 1920 1837 – 1921
Epoka Ia 1842 – 1871 1835 – 1875 1837 – 1858
Epoka Ib 1871 – 1918 1875 – 1895 1858 – 1880
Epoka Ic 1895 – 1910 1880 – 1891
Epoka Id 1910 – 1920 1891 – 1913
Epoka Ie 1913 – 1921
– Epoka II –
1918 – 1945 1920 – 1950 1921 – 1945
Epoka IIa 1918 – 1926 1920 – 1925 1921 – 1928
Epoka IIb 1926 – 1939 1925 – 1937 1928 – 1939
Epoka IIc 1939 – 1945 1937 – 1950 1939 – 1945
– Epoka III –
1945 – 1968 1949 – 1970 1945 – 1968
Epoka IIIa 1945 – 1951 1949 – 1956 1945 – 1968
Epoka IIIb 1951 – 1956 1956 – 1970 1950 – 1958
Epoka IIIc 1956 – 1968 1958 – 1968
– Epoka IV –
1968 – 1989 1965 – 1990 1968 – 1992
Epoka IVa 1968 – 1974 1965 – 1970 1968 – 1975
Epoka IVb 1974 – 1980 1970 – 1980 1975 – 1985
Epoka IVc 1980 – 1989 1980 – 1990 1985 – 1992
– Epoka V –
1989 – 2009 1990 – 2007 1992 – b/d
Epoka Va 1989 – 2001 1990 – 1994 b/d
Epoka Vb 2001 – 2003 1994 – 2000 b/d
Epoka Vc 2003 – 2009 2000 – 2007 b/d
– Epoka VI – 2009 do dziś 2007 do dziś b/d
Epoka VIa 2009 do dziś 2007 do dziś b/d

b/d – brak danych
Aktualizacja: 24 listopada 2011

 

Daną epokę rozpoznajemy po dacie przeprowadzonej rewizji.

 


Epoki kolejowe w Polsce Polska
NEM 825 PL :: Źródło

Epoka I (lata 1842 – 1918)

 • Ia (lata 1842 – 1871)
 • Ib (lata 1871 – 1918)

Epoka II (lata 1918 – 1945)

 • IIa (lata 1918 – 1926)
 • IIb (lata 1926 – 1939)
 • IIc (lata 1939 – 1945)

Epoka III (lata 1945 – 1968)

 • IIIa (lata 1945 – 1951)
 • IIIb (lata 1951 – 1956)
 • IIIc (lata 1956 – 1968)

Epoka IV (lata 1968 – 1989)

 • IVa (lata 1968 – 1974)
 • IVb (lata 1974 – 1980)
 • IVc (lata 1980 – 1989)

Epoka V (lata 1989 – 2009)

 • Va (lata 1989 – 2001)
 • Vb (lata 2001 – 2003)
 • Vc (lata 2003 – 2009)

Epoka VI (lata od 2009 do dziś)

 • VIa (lata od 2009 do dziś)

Epoki kolejowe w Niemczech Niemcy
NEM 806 D :: Źródło

Epoka I (lata 1835 – 1920)

 • Ia (lata 1835 – 1875)
 • Ib (lata 1875 – 1895)
 • Ic (lata 1895 – 1910)
 • Id (lata 1910 – 1920)

Epoka II (lata 1920 – 1950)

 • IIa (lata 1920 – 1925)
 • IIb (lata 1925 – 1937)
 • IIc (lata 1937 – 1950)

Epoka III (lata 1949 – 1970)

 • IIIa (lata 1949 – 1956)
 • IIIb (lata 1956 – 1970)

Epoka IV (lata 1965 – 1990)

 • IVa (lata 1965 – 1970)
 • IVb (lata 1970 – 1980)
 • IVc (lata 1980 – 1990)

Epoka V (lata 1990 – 2007)

 • Va (lata 1990 – 1994)
 • Vb (lata 1994 – 2000)
 • Vc (lata 2000 – 2007)

Epoka VI (lata od 2007 do dziś)

 • VIa (lata od 2007 do dziś)

Epoki kolejowe w Czechach Czechy
NEM 805 CZ :: Źródło

Epoka I (lata 1837 – 1921)

 • Ia (lata 1837 – 1858)
 • Ib (lata 1858 – 1880)
 • Ic (lata 1880 – 1891)
 • Id (lata 1891 – 1913)
 • Ie (lata 1913 – 1921)

Epoka II (lata 1921 – 1945)

 • IIa (lata 1921 – 1928)
 • IIb (lata 1928 – 1939)
 • IIc (lata 1939 – 1945)

Epoka III (lata 1945 – 1968)

 • IIIa (lata 1945 – 1968)
 • IIIb (lata 1950 – 1958)
 • IIIc (lata 1958 – 1968)

Epoka IV (lata 1968 – 1992)

 • IVa (lata 1968 – 1975)
 • IVb (lata 1975 – 1985)
 • IVc (lata 1985 – 1992)

Epoka V (lata 1992 – b/d)