Obliczanie cyfry samokontroli

Poniżej przedstawiam plik mojego autorstwa zapisany w rozszerzeniu aplikacji Microsoft Excel, służący do odczytywania ostatniej cyfry samokontroli w numerze inwentarzowym pojazdu (lokomotywy, wagonu, itp.). Aby ostatnia cyfra została obliczona, należy podać odpowiedni ciąg znaków inwentarzowych, czyli: xx xx xx-xx xxx (np. 21 51 24-57 936). W kolumnie AO powinna pojawić się ostatnia cyfra po myślniku.

Plik .xlsx jest utworzony w aplikacji Microsoft Excel 2010, lecz powinien być kompatybilny również w starszej wersji Microsoft Excel 2007.

Pliki do pobrania: